Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Hóa đơn có mã của cơ quan thuế, trước đây được gọi là hóa đơn có mã xác thực, là một loại hóa đơn điện tử được cấp mã thông qua hệ thống xác thực của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan Thuế. Vậy quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế như thế nào?

1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Để sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế, các tổ chức, doanh nghiệp tiến hành theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 119 do Chính Phủ ban hành.

Theo đó, cách đăng ký hóa đơn có mã được thực hiện như sau:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng hóa đơn có mã của CQT cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Trong thời gian đợi cơ quan thuế có chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký thì tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Lưu ý rằng:

 • Sau khi đã gửi đăng ký, nếu tổ chức, doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã thì sẽ tiến hành thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Các tổ chức, doanh nghiệp không cần nóng vội vì kết quả chấp thuận hay không chấp thuận cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã sẽ được CQT gửi thông báo chỉ trong thời gian 1 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

>> Tham khảo: Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Đối tượng sử dụng hóa đơn có mã

Quy định đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Theo quy định mới nhất, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm có:

 • Là tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Là tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế.
 • Là các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ khoảng 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng; có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định pháp luật.

3. Khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp xử lý thế nào

Với những tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sai sót sau khi cấp thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Với trường hợp hóa đơn điện tử có mã bị sai sót nhưng chưa gửi cho bên mua thì bên bán cần tiến hành thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
 • Với trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bị sai sót và đã gửi cho bên mua thì bên bán và bên mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, hoặc lập thông báo về sai sót này. Tiếp đó, bên bán cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Với trường hợp cơ quan thuế là người phát hiện sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho bên bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để bên bán chủ động kiểm tra và khắc phục sai sót.

Như vậy, bài viết trên giúp bạn giải đáp hóa đơn điện tử có mã là gì và những quy định liên quan không thể không biết.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post