Lập tờ khai và nộp quyết toán thuế TNDN trực tuyến thế nào?

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN

Bài viết hướng dẫn chi tiết về lập tờ khai và nộp quyết toán thuế TNDN trực tuyến. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Lập tờ khai trên HTKK

Để thủ tục quyết toán thuế được hoàn tất, ngoài tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN và phụ lục  03-1A/TNDN đã lập ở trên, bạn và doanh nghiệp còn phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu sau:

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tính đến thời điểm có quyết định về việc chia cắt, hợp nhất, sáp nhập hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chấm dứt hoặc giải thể.

– Mẫu số 03-1B/TNDN (ngân hàng, tín dụng)

– Mẫu số 03-1C/TNDN (công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)

Cuối cùng, khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả hồ sơ, bạn và doanh nghiệp chỉ cần tổng hợp lại thành một bộ hoàn chỉnh và gửi tới cơ quan thuế trực thuộc, hoặc gửi online ngay trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Để có thể quyết toán thuế TNDN nhanh chóng, chính xác thì việc đầu tiên bạn cần phải làm là lập tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK). Quy trình lập tờ khai cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Sau khi đã mở phần mềm HTKK, bạn chỉ cần nhập MST của doanh doanh nghiệp rồi nhấn ô “Đồng ý” là đã có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống HTKK.

Bước 2: Chọn chức năng “Kê khai”

Trên giao diện chính của phần mềm HTKK, bạn chọn chức năng “Kê khai”, chọn tiếp “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”, chọn tiếp “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN” để cửa sổ “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị.

– “Năm” quyết toán, “Từ ngày” đầu tiên của năm quyết toán “Đến ngày” cuối cùng của năm quyết toán”.

– Nhấn tích chọn “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai bổ sung” sao cho phù hợp với mục đích kê khai của mình.

– Chọn “Danh mục ngành nghề” phù hợp với doanh nghiệp mình.

– Chọn “Phụ lục kê khai” phù hợp. Thông thường, các doanh nghiệp khi kê khai sẽ chọn 2 phụ lục cơ bản dành cho các ngành sản xuất và kinh doanh thông thường:

 • Phụ lục 03-1A/TNDN: Bắt buộc chọn; nhằm kê khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
 • Phụ lục 03-2A/TNDN: Chỉ chọn khi năm kê khai DN có phát sinh lãi hay số lỗ của năm trước; nhằm kê khai chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Cuối cùng, sau khi đã chọn xong hết các tiêu thức được yêu cầu, bạn nhấn ô “Đồng ý” để tiếp tục.

Bước 3: Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN

Muốn kê khai phụ lục 03-1A/TNDN chính xác, hợp pháp, bạn phải sử dụng số liệu của bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để hoàn thành tất cả 19 chỉ tiêu được yêu cầu. Cụ thể:

[1] Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của DN, theo chuẩn mực kế toán và doanh thu.

[2] Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Tổng doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế của DN.

[3] Các khoản giảm trừ doanh thu: Tổng doanh thu giảm trừ từ Chiết khấu thương mại [4], Giảm giá hàng bán [5], Giá trị hàng bán bị trả lại [6] và Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp [7].

[8] Doanh thu hoạt động tài chính: Tổng các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính của DN như tiền lãi vay, lãi gửi, bản quyền, cho thuê tài sản,… và các hoạt động tài chính khác của DN trong kỳ tính thuế.

[9] Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Tổng chi phí từ Giá vốn hàng bán [10], Chi phí hàng bán [11], Chi phí quản lý doanh nghiệp [12].

[13] Chi phí tài chính: Là những khoản chi phí hoạt động tài chính của DN trong kỳ tính thuế, chi phí cho vay, phí vay vốn, phí góp vốn liên doanh,  phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất kinh doanh [14]… và các khoản đầu tư khác.

[15] Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là tổng các Thu nhập khác [16] và các Chi phí khác [17] của DN trong kỳ tính thuế.

[18] Lợi nhuận khác: Là hiệu số của [16] – [17].

[19] Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Là tổng số của [15] + [18].

>> Tham khảo: Quy định mức phạt khi doanh nghiệp không kê khai hóa đơn đầu ra.

Bước 4: Lập tờ khai quyết toán 03/TNDN

Sau khi đã lập xong tờ phụ lục, bạn cần phải tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN03/TNDN.

Trước khi làm tờ khai quyết toán 03/TNDN, bạn cần lưu ý những điều sau:

– Chỉ tiêu [A1]: Là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Để hoàn thành chỉ tiêu này, bạn sử dụng số liệu lấy từ phụ lục 03-1A/TNDN.

– Chỉ tiêu [B]: Là các chỉ tiêu điều chỉnh. Sở dĩ có điều này là bởi sự chênh lệch giữa Luật Kế toán và Luật Thuế. Theo đó:

 • Các khi điền chỉ tiêu B2/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11 bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào ô đó rồi nhấn F1 là kết quả sẽ tự động hiển thị.
 • Riêng B4 phản ánh tổng các khoản chi phí không được trừ của DN khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ quyết toán. Muốn hoàn thành chính xác chỉ tiêu này thì DN nên lập bảng tính theo dõi riêng chi phí không được khấu trừ này, đây cũng là căn cứ để giải trình dễ dàng, chính xác khi cần.

– Chỉ tiêu [C]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kê khai. Chỉ tiêu này được hoàn thành dựa trên thực tế số liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chỉ tiêu [D]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp.

– Chỉ tiêu [E]: Là tổng số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm.

– Chỉ tiêu [G]: Là tổng số thuế TNDN còn phải nộp (nếu số tiền tạm nộp không đủ).

– Chỉ tiêu [H]: Là 20% số thuế TNDN phải nộp (H=Dx20%).

– Chỉ tiêu [I]: Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp.

Sau khi đã điền hoàn tất các chỉ tiêu thì bạn đã lập xong các tờ khai cần thiết cho làm quyết toán thuế.

2. Quy trình nộp quyết toán thuế trực tuyến

Quyết toán thuế online

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Để có thể nộp quyết toán thuế TNDN qua mạng, bước đầu tiên bạn cần làm là mở trình duyệt (Coccoc, Google Chrome,..) rồi truy cập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Trên giao diện chính của trang Thuế điện tử, bạn chọn hệ thống thuế điện tử “DOANH NGHIỆP” để có thể tiến hành đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình.

Tiếp sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra giao diện “ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG”, cần điền đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu:

+ Tên đăng nhập: Là mã số thuế của doanh nghiệp kèm với đuôi “-QL”.

+ Mật khẩu: Là mật khẩu doanh nghiệp đã mặc định dùng cho việc đăng nhập tài khoản.

+ Đối tượng: Chọn “Người nộp thuế”.

+ Mã xác nhận: Nhập lại mã đã được hệ thống cấp.

Cuối cùng, sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn ô “Đăng nhập” để để có thể hoàn tất bước đăng nhập vào hệ thống.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 2: Tải tờ khai thuế TNDN đã kết xuất XML lên hệ thống

Hiện nay, để nộp tờ khai quyết toán thuế online, thì việc quan trọng là bạn cần lập được tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN và tờ Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN theo 1 trong 2 cách:

 • Lập tờ khai trực tuyến, trực tiếp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.
 • Lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm HTKK (hỗ trợ kê khai).

Dù là chọn cách nào thì kết quả cuối cùng bạn vẫn phải tiến hành xuất kết tờ khai ở dạng XML để phục vụ cho việc nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng.

Sau khi đã tạo lập đủ các tờ khai cần thiết, bạn tiến hành tải tờ khai lên trang thuedientu.gdt.gov.vn:

 • Trên giao diện trang chủ, bạn chọn chức năng “Khai thuế”, chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”.
 • Trên giao diện “Nộp tờ khai XML”, bạn nhấn vào ô “Chọn tệp tờ khai” để có thể tải tờ khai XML lên hệ thống.

Bước 3: Ký điện tử

Khi tờ khai đã được tải lên hệ thống, bạn nhấn chọn “Ký điện tử” trước khi nộp tờ khai.

Lưu ý rằng, muốn ký điện tử thành công, trước đó, bạn cần đảm bảo USB Token đã được cắm vào máy tính đang sử dụng để nộp tờ khai quyết toán thuế. Trường hợp nếu là lần đầu cắm thì bạn cần phải cài đặt chữ ký số vào máy tính để việc ký điện tử không bị gián đoạn.

Sau khi đã nhấn “Ký điện tử”, màn hình sẽ hiển thị ra cửa sổ “iHTKK”, bạn cần nhập đúng “Số PIN” rồi nhấn ô “Chấp nhận” để hoàn tất bước ký điện tử.

>> Tham khảo: Cách kiểm tra vé máy bay điện tử của Vietnam Airline, Vietjet, Bamboo Airways.

Bước 4: Nộp tờ khai qua mạng

Sau khi đã ký điện tử thành công, bạn nhấn ô “Nộp tờ khai” để có thể gửi tờ quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế.

Đến đây thì nghiệp vụ nộp quyết toán thuế TNDN online đã hoàn tất. Song để chắc chắn bước nộp tờ khai qua mạng đã thành công, bạn có thể thực hiện tiếp bước kiểm tra lại việc nộp tờ khai.

Bước 5: Kiểm tra lại việc nộp tờ khai

Hiện nay, sau khi nộp tờ khai thuế TNDN qua mạng, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo xác nhận qua email tới người nộp thuế theo 2 bước như sau:

– Trong khoảng 15 phút sau khi bạn đã ký và nộp tờ khai thành công, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đã tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tới người nộp thuế.

– Trong khoảng 1 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế tới người nộp thuế.

Việc kiểm tra thông báo này là hoàn toàn cần thiết với người nộp thuế, đặc biệt là thông báo có chấp nhận hay không tờ khai bạn đã gửi. Bởi chỉ khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế thì nghiệp vụ nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN của bạn mới thật sự thành công.

Với những trường hợp bị cơ quan thuế gửi thông báo không chấp nhận tờ khai quyết toán thuế TNDN thì cần phải tiến hành điều chỉnh lại hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thông báo được nhận.

>> Có thể bạn quan tâm: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Kết luận

Ngoài ra, để được tư vấn miễn phí về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)