Một số thay đổi quy định về hóa đơn điện tử

Quy định mới về hóa đơn điện tử

Những quy định về hóa đơn điện tử đã có nhiều thay đổi trong thời gian vừa qua với một số Thông tư, nghị định mới được ban hành. Bài viết sau tổng hợp 3 quy định quan trọng về hóa đơn điện tử đã thay đổi theo Thông tư 68 mà doanh nghiệp cần lưu ý.

1. Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 12 của Thông tư 32/2011/TT-BTC, người bán được phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ cho các mục đích:

  • Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình.
  • Phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.
  • Hóa đơn điện tử chuyển đổi đáp ứng các điều kiện về tính toàn vẹn thông tin trên hóa đơn gốc, có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và được đóng dấu, có chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi theo quy định sẽ có giá trị pháp lý.

Từ ngày 1/11/2020 trở đi, chứng từ giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có giá trị lưu trữ.

Từ ngày 1/11/2020 trở đi, các quy định về hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy sẽ áp dụng theo Điều 10, Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử hợp pháp vẫn được chuyển đổi sang chứng từ giấy.

Tuy nhiên, chứng từ giấy được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử chỉ có giá trị lưu trữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, không có hiệu lực thanh toán, giao dịch, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

>> Tham khảo: Bản thể hiện của hóa đơn điện tử.

2. Thay đổi quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thay đổi quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Trước ngày 1/11/2020, tại Điều 10 của Thông tư 32/2011/TT-BTC có quy định:

“Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153.2020/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.”

Tuy nhiên, việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chỉ áp dụng đến hết 31/10/2020. Từ 1/11/2020, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC, 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Căn cứ theo Điều 5 của Thông tư 32/2011/TT-BTC, định kỳ 6 tháng một lần, các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cần sử dụng Mẫu số 3 Phụ lục ban hành theo Thông tư này để báo cáo lên cơ quan thuế các nội dung gồm: Danh sách đơn vị sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức.

Từ 1/11/2020, thay vì báo cáo 6 tháng 1 lần về việc truyền hóa đơn điện tử thì tại Điều 16, Thông tư 68/2019/TT-BTC, việc chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế được quy định:

“1. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).”

>> Tham khảo: Cách kiểm tra hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp.

Tại Khoản 2 của Điều này, có 2 hình thức để chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử gồm:

  • Hình thức 1: Gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này), áp dụng với các trường hợp thuộc lĩnh vực như: Bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, bảo hiểm, bán hàng hóa điện, nước sạch, xăng dầu,…
  • Hình thức 2: Được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 16 của Thông tư này, gồm các trường hợp khác. Cụ thể, người bán sau khi lập hóa đơn điện tử đầy đủ nội dung thì đồng thời gửi cho người mua và cơ quan thuế.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã gửi đến độc giả những thông tin về sự thay đổi trong quy định về hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 68 sau khi Thông tư 32 hết hiệu lực.

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel: 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post