Mức thu thuế môn bài được quy định thế nào?

Quy định mức thu lệ phí môn bài

Khi thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế hay lệ phí môn bài lên cơ quan thuế, các đơn vị kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp loại thuế này sẽ đóng theo đúng mức quy định theo tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC và Điều 4, Thông tư 302/2016/TT-BTC.

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Nộp 3 triệu đồng/năm đối với các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên;

Nộp 2 triệu đồng/năm đối với các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng;

Nộp 1 triệu đồng với với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp hay các tổ chức kinh tế khác.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Nộp mức 1 triệu đồng đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

Nộp 500 nghìn đồng/năm đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm;

Nộp 300 nghìn đồng đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm.

3. Một số lưu ý khi kê khai lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định: “Việc khai, nộp lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và pháp luật về quản lý thuế.”

>> Tham khảo: Cổng thông tin tra cứu hóa đơn điện tử.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh được quy định nộp thuế môn bài bởi pháp luật phải khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới thành lập hoặc mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm:

– Người nộp lệ phí mới thành lập đơn vị kinh doanh hoặc mới ra sản xuất, kinh doanh; các DN nhỏ và vừa được chuyển từ hộ kinh doanh phải tiến hành khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai lên cơ quan thuế trực thuộc.

– Các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân phải nộp lệ phí môn bài theo phương pháp khoán và không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế tờ khai đầu tiên của các đơn vị kinh doanh nộp lên để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài sẽ là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Lưu ý rằng:

– Những trường hợp người nộp lệ phí môn bài có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì phải nộp Hồ sơ của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực thuộc của người nộp lệ phí;

>> Tham khảo: Quy định về các trường hợp phải xuất hóa đơn VAT.

– Những trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc phải tự thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế mình trực thuộc.

Hiện nay, thời hạn nộp lệ phí môn bài được pháp luật áp dụng chậm nhất là vào ngày 30/1 của năm liền kề sau năm quyết toán. Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

– Các DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài phải tiến hành nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong giai đoạn 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong giai đoạn 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

– Các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất và kinh doanh trở lại phải tiến hành nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Nếu ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
  • Nếu ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra hoạt động.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, trong các văn bản pháp luật liên quan tới lệ phí môn bài Bộ Tài chính cũng chỉ rõ lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)